3.1.3. Występowanie zaburzeń osobowości borderline u osób LGBT – kryteria diagnostyczne i metody pracy pokazane na konkretnym case study

Zaburzenie osobowości może dotyczyć każdego człowieka, niezależnie od jego orientacji, płci, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia, statusu społecznego itp. Psychoterapia każdej jednostki chorobowej wymaga indywidualnego podejścia do klienta, jak najdokładniejszego poznania zgłaszanego przez niego problemu, przyjrzenia się strategiom radzenia sobie i funkcjonowania ze zgłaszanymi trudnościami na co dzień.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem