5.1.5. W jaki sposób uzależnienie od pornografii wpływa na jakość życia seksualnego pary? – praktyczne zastosowanie technik behawioralnych w oparciu o studium przypadku

Istnieje wiele definicji pornografii. Jedne skupiają się na treści samego materiału, inne na celach, w jakich sięga się po dany materiał. W jednym z badań Short i wsp. uznali za pornografię „każdy materiał o charakterze jednoznacznie seksualnym, prezentowany w celu wywołania podniecenia seksualnego lub seksualnych fantazji”. Te same badania pokazały negatywny wpływ korzystania z pornografii na relacje z innymi ludźmi, w tym na relacje z partnerem (Short i wsp. 2012). Z badań przeprowadzonych na 487 amerykańskich studentach płci męskiej wynika, że ilość konsumowanych treści pornograficznych negatywnie koreluje z poziomem satysfakcji seksualnej czerpanej podczas stosunku seksualnego.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem